اسباب بازی آشپزخانه دخترانه بزرگ و جایزه بزرگ آن برای کریسمس

اسباب بازی صورتی برای دختران، آبی برای پسران. کدام مصرف کننده در دپارتمان های اسباب بازی آشپزخانه دخترانه بزرگ این واقعیت اجتناب ناپذیر مواجه نشده است؟ عددها خودشان گویای مطلب هستند. 89 درصد از اسباب بازی های به اصطلاح دخترانه صورتی هستند.

حداقل این چیزی است که ما از نتایج تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه مهندسی و فناوری (IET) در اوایل دسامبر منتشر شده است.

این نظرسنجی که در وب‌سایت‌های 10 فروشگاه بزرگ اسباب‌بازی بریتانیا و موتورهای جستجوی بزرگ (گوگل، بینگ) انجام شده است، به ما می‌گوید که بازی‌هایی که بر علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی تمرکز دارند، سه برابر بیشتر به‌گونه‌ای بازاریابی می‌شوند که هدف‌گذاری شوند.

 

پسران. IET این مشاهدات را ابراز تأسف می کند و به ارتباط بسیار مستقیم با نسبت پایین زنان در مشاغل مربوطه اشاره می کند.

این اولین بار نیست که موضوع اسباب بازی های جنسیتی قبل از کریسمس مطرح می شود. در دسامبر 2015، فروشگاه‌های U کاتالوگ کریسمس خود را منتشر کردند و کمپین تبلیغاتی کریسمس بدون تعصب را راه‌اندازی کردند که شامل پخش ویدیویی آنلاین و در کانال‌های تلویزیونی پربیننده فرانسه بود.

مصرف کننده در دپارتمان های اسباب بازی با این واقعیت اجتناب ناپذیر مواجه نشده است؟ عددها خودشان گویای مطلب هستند. 89 درصد از اسباب بازی های به اصطلاح دخترانه صورتی هستند. حداقل این چیزی است که ما از نتایج تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه مهندسی و فناوری (IET) در اوایل دسامبر منتشر شده ااتهنمخمخست.

این نظرسعتنجی که در وب‌سایت‌های 10 فروشگاه بزرگ اسباب‌بازی بریتانیا و موتورهای جستجوی بزرگ (گوگل، بینگ) انجام شده است، به ما می‌گوید که بازی‌هایی که بر علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی تمرکز دارند، سه برابر بیشتر به‌گونه‌ای بازاریابی می‌شوند که هدف‌گذاری شوند.

پسران. IET این مشاهدات را ابراز تأسف می کند و به ارتباط بسیار مستقیم با نسبت پایین زنان در مشاغل مربوطه اشاره می کند.

این اولین بار نیست که موضوع اسباب بازی های جنسیتی قبل از کریسمس مطرح می شود. در دسامبر 2015، فروشگاه‌های U کاتالوگ کریسمس خود را منتشر کردند و کمپین تبلیغاتی کریسمس بدون تعصب را راه‌اندازی کردند که شامل پخش ویدیویی آنلاین و در کانال‌های تلویزیونی پربیننده فرانسه بود.