ماشین اسباب بازی بزرگ دسته دار باعث نقش اجتماعی کودکان میشود!

بازی و ماشین اسباب بازی بزرگ دسته دار جایگاه مهمی در تربیت کودکان دارد. کودکان با دیدن و انجام دادن به جای خواندن، گوش دادن و فهمیدن بازی یک “شغل” مهم برای کودکان است.

کارکرد اصلی نمایشنامه ها تسهیل سازگاری کودکان با جهان است. بچه ها می توانند دنیای واقعی را با بازی درک کنید. آنها با انجام بازی با موقعیت های ناخواسته مقابله می کنند.

علاوه بر این، آنها بلوک‌های سازنده زبان و توسعه مفهوم را از طریق می‌سازند بازی کردن. آنها با انجام بازی، نقش های اجتماعی مختلف را امتحان می کنند.

اسباب بازی

دوباره، از طریق بازی، آنها را پیدا می کنند محرک هایی که در زندگی واقعی به راحتی در دسترس نیستند. کودکان خودتنظیمی، تنظیم قوانین را می آموزند و رعایت این قوانین از طریق نمایشنامه.

آنها برای تجربه، درک و یادگیری بازی می کنند کارهایی که در زندگی واقعی نمی توانند انجام دهند. برای کودکی که به اسباب‌بازی‌ها و اشیا، بازی کردن معنا می‌دهد بازی و بازی با اسباب بازی یک تجارت جدی است.

موقعیت هایی که در ابتدا خیالی هستند کمک می کند کودکان قوانینی را یاد می گیرند، قدمی فراتر از رشد خود برمی دارند و منطقه خود را می سازند.

توسعه پروگزیمال همه بچه ها وقتی کوچک هستند یک دوست خیالی دارند. در طی این فرآیندی که یک الگوی رشد طبیعی و یک شغل مفید است، همبازی معمولاً یک است اسباب بازی.

بازی کردن و بازی با اسباب بازی ها فقط یک شغل نیست، بلکه یک فعالیت است از سلامت روان کودکان حمایت می کند و به آنها کمک می کند تا روابط عاطفی را ایجاد و توسعه دهند.

بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها ارتباط نزدیکی با آموزش، تاریخ، جغرافیا، جامعه‌شناسی، روانشناسی، سیاست، صنعت و گردشگری، به طور خلاصه، با فرهنگ.

بازی و اسباب بازی به عنوان یک روشی برای تشخیص زودهنگام برخی از اختلالات مانند مشکل یادگیری و اوتیسم.

در این روزها جایی که ما به دنبال راه حل هایی برای اعتیاد دیجیتال هستیم، بازی ها و اسباب بازی ها به عنوان یک جایگزین مهم ظاهر می شوند.

همچنین نمایشنامه محیطی مناسب برای تربیت ارزشی و اخلاقی فراهم می کند. معرفی نمایشنامه ها و اسباب‌بازی‌هایی که جایگاه مهمی در تربیت کودک و استفاده مؤثرتر از آنها دارند و تربیت اخلاقی همراه با سایر زمینه های توسعه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

در این مقاله نظری سعی شده است تا به اهمیت نمایشنامه، اسباب بازی و موزه های اسباب بازی پرداخته شود.